• 1

دست نوشته ها

مرحوم آیت الله حاج شیخ علی آقا نجفی پس از عزیمت از حوزه نجف و مدتی حضور در حوزه قم، به كاشان بازگشت و تفسير قرآن مجيد را وجهه همت خود قرار داد. همچنین چندین سال، در شبهاي جمعه به تفسير دعاي كميل و روزهاي جمعه به تفسير نهج‌البلاغه و موضوعات ديگر ‌مي‌پرداخت. آن بزرگوار، علاوه بر جلسات منظم تفسیر و سخنرانیها، مكتوبات متعددي داشت كه تعدادي از آنها در زمان حیات ایشان چاپ شد، تعدادی از آثار، بعد از وفات ایشان توسط دفتر تنظیم و نشر آثار به چاپ رسید و تعدادی بصورت دستنویس و چاپ نشده با عناوین ذیل باقي مانده است.

فضائل ثلاثه: زندگينامه اباذر، سلمان و مقداد

  • فضائل ثلاثه- تصویر 1
  • فضائل ثلاثه- تصویر 2
  • فضائل ثلاثه- تصویر 3
  • فضائل ثلاثه- تصویر 4
  • فضائل ثلاثه- تصویر 5
  • فضائل ثلاثه- تصویر 6
  • فضائل ثلاثه- تصویر 7

ملتقطات: يادداشت‌هاي پراكنده در موضوعات مختلف

  • ملتقطات - تصویر 1
  • ملتقطات - تصویر 2
  • ملتقطات - تصویر 3
  • ملتقطات - تصویر 4
  • ملتقطات - تصویر 5
  • ملتقطات - تصویر 6

قرآن چه كتابي است

  • قرآن چه كتابي است - تصویر 1
  • قرآن چه كتابي است - تصویر 2
  • قرآن چه كتابي است - تصویر 3
  • قرآن چه كتابي است - تصویر 4
  • قرآن چه كتابي است - تصویر 5

از اينجا و آنجا

  • از اينجا و آنجا - تصویر 1
  • از اينجا و آنجا - تصویر 2
  • از اينجا و آنجا - تصویر 3
  • از اينجا و آنجا - تصویر 4
  • از اينجا و آنجا - تصویر 5

تفسير سور‌ه‌هاي كهف، مريم، طه و انبياء به زبان عربي (تفسیرهای کهف، طه و انبیاء با ترجمه دکتر جشنی به چاپ رسیده است)

  • تفسير سور‌ه‌ي کهف
  • تفسیر سوره ی مریم
  • تفسیر
  • تفسير سور‌ه‌ي طه
  • تفسیر سوره ی انبیاء

دفتر الفبایی (دفتري مشتمل بر مجموعه‌ای از احاديث و موضوعات دسته‌بندي شده كه به ترتيب الفبا تنظيم شده است)

  • دفتر الفبای - ش
  • دفتر الفبایی - ص
  • دفتر الفبایی - ع
  • دفتر الفبایی - ق
  • دفتر الفبایی - و

جزوات متعدد ديگر كه ناتمام مانده است.

  • اهل بیت
  • برگزیدگان خدا
  • اثبات تکالیف
  • امام زمان
  • جمعه
  • جمعه حقیقت است
  • اوضاع فلکی
Powered by PARS DATA